· 

top 5 stvari vezani za euro

Iz čega proizlaze prednosti eura?

Jedinstvena valuta odlikuje se novim vrlinama i otvara nove prilike koje proizlaze iz integracije i razmjera gospodarstva europodručja, pridonoseći time učinkovitosti jedinstvenog tržišta.

Prije no što je uveden euro, zbog potrebe za razmjenom valuta nastajali su dodatni troškovi, a prekogranične su transakcije bile rizične i nedovoljno transparentne. Uz jedinstvenu je valutu poslovanje u europodručju ekonomičnije i manje riskantno.

S druge strane, mogućnost jednostavne usporedbe cijena potiče prekograničnu trgovinu i ulaganja svih vrsta, među ostalim ulaganja pojedinačnih potrošača koji traže najjeftiniji proizvod, poduzeća koja kupuju usluge po najprimjerenijoj cijeni te velikih institucijskih ulagača koji mogu učinkovitije ulagati u cijelom europodručju bez rizika od promjenjivih valutnih tečajeva. Cijelo je europodručje sada jedno veliko integrirano tržište na kojem se upotrebljava ista valuta.

Prednosti diljem svijeta

Razmjeri jedinstvene valute i europodručja ujedno otvaraju nove mogućnosti na razini svjetskoga gospodarstva. Jedinstvena valuta razlog je zbog kojeg je europodručje trećim zemljama privlačna regija za poslovanje te tako doprinosi promicanju trgovine i ulaganja. Zbog razboritog je gospodarskog upravljanja euro postao privlačna rezervna valuta za treće zemlje, a europodručje ima veću težinu na svjetskoj gospodarskoj sceni.

Gospodarska stabilnost europodručja, koja je rezultat razmjera i savjesnog upravljanja, čini ga otpornijim na tzv. vanjske gospodarske poremećaje, tj. nagle gospodarske promjene koje mogu nastati izvan europodručja i poremetiti nacionalna gospodarstva, primjerice rast cijena nafte u cijelom svijetu ili previranja na svjetskim valutnim tržištima. Veličina i snaga europodručja omogućuju mu da lakše apsorbira takve vanjske poremećaje bez gubitka radnih mjesta i smanjenja rasta.

Iskorištavanje prednosti

Euro ne donosi gospodarsku stabilnost i rast sam po sebi. To se prvenstveno postiže dobrim upravljanjem gospodarstvom u europodručju u skladu s pravilima iz Ugovora i Pakta o stabilnosti i rastu (PSR), koji je središnji element ekonomske i monetarne unije (EMU). Drugo, kao ključni mehanizam za jačanje prednosti jedinstvenog tržišta, trgovinske politike i političke suradnje, euro je sastavni dio gospodarskih, socijalnih i političkih struktura današnje Europske unije.

 

TOP 5 STVARI  VEZANI UZ EURO !!

  1. veća sigurnost i više prilika za poduzeća i tržišta
  2. poboljšana gospodarska stabilnost i rast
  3. integriranija financijska tržišta
  4. snažnija prisutnost EU-a u globalnom gospodarstvu
  5. opipljiv simbol europskog identiteta.

 1. Veca sigurnost i vise prilika za poduzeca i trziste

Zbog iste valutne klaulzule i ostalih uvjeta koje donosi ista valuta poduzetnici u zemljama Eura uvjerenije ulaze u poslove jer nemaju straha od valutnih problem ,koji cesto za posljedicu imaju unistavanje mali poduzetnika , tako je zajdnicka valuta omogucila razvoj europskog poduzetnistva.

 

2. Poboljsana gospodarska stabilnost i rast

Stabilnost gospodarstva i njegov rast kljucne su za napredak drzave , posto euro sa  sobom donosi tu stabilnost i rast svakoj drzavi treba biti u interesu njegovo uvodenje jer ce im omoguciti direktan rast 

3. Integriranje financiskog trzista

kada je cjelokupno trziste financisko trziste integrirano granice za vlastiti uspjeh ne postoji. Svakom je omoguceno koristenje integriranog trzista sto dovodi do medunarodne integracije.

4. Snaznija prisutnost EU-a u globalnom gospodarstvu

U svietu kojem vlada jako Americko i Kinesko trziste ,malim europskim zemljama tesko je postaviti se kao mocna i gospodarski jaka drzava .Uvodenem eura i integracijom financijskog gospodarskog trzista dobivamo utjecaj na globalnoj gospodarskoj razini.

5. Opipljiv simbol europskog identiteta 

Kao i uvjek ljudi imaju urodenu potrebu pripadanja nekoj skupini ili odredenoj grupi. Uvodenjem eura svi dobivamo zajednicki europski identite , sto indirektno doprinosi socializaciji i povezivanju europskog stanovnistva.

 izvor:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/benefits-euro_hr

 

Summery of this post in english:

WE described the benefits of euro in Five Headlines. First Headline is About security and more opportunity for companies.

the second Headline is About economic growth. the tird one is About financial market. The fourth says that euro would help with EU participation in global market. And the final one says that euro would help with identity of EU citizens.

Write a comment

Comments: 0